El TERAPİSİ NEDİR?

Üst ekstremitenin (el, el bileği, önkol, dirsek ve omuz) rehabilitasyonunu bilimsel çerçevede gerçekleştiren bir tedavi yaklaşımıdır.

Hedefimiz, günlük yaşamda fonksiyonel bir üst ekstremite elde ederek yaşam kalitesini arttırmaktır.

Çalışma alanımız: sinir yaralanmaları, tendon yaralanmaları, replantasyon ve revaskülarizasyon (tam ve kısmi uzuv kopmalarının onarımı), kırık ve çıkıklar, doğumsal sinir yaralanmaları, yanıklar, aşırı kullanım sendromları, sinir sıkışma sendromları, romatizmal hastalıklar, doğuştan olan bozukluklar, spastik üst ekstremite ve tüm bu konularla ilgili splintlemeler(cihaz uygulamaları).

Yoruma kapalı.