Efsht Cheat Cards

Anatomi ve biyomekani bilgilerini içeren kısa çalışma kartlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Brakial pleksus

El bileği

Ulnar sinir

İntirinsik ve ekstirinsik kaslar

Ağrı referans noktaları

Median sinir

TFCC

Yoruma kapalı.