Tezler

Tezlere Ulusal Tez Merkezi’nden başlığı aratarak ulaşabilirsiniz.

 

1.       El rehabilitasyonunun kas mekaniği üzerindeki etkilerinin sonlu elemanlar analizi ile incelenmesi (SELEN ERSOY (2010) YÜKSEK LİSANS TEZİ)

2.      El rehabilitasyonu için kablosuz egzersiz sistemi tasarım ve geliştirilmesi, (AYTEK GÜCÜYENER (2016) YÜKSEK LİSANS TEZİ)

3.      El rehabilitasyonu için EMG kontrollü giyilebilir iskelet destek sistemi tasarımı, (GAZİ AKGÜN (2015) YÜKSEK LİSANS TEZİ)

4.      İnmeli hastalarda spesifik el rehabilitasyonunun fonksiyonellik ve spastisite üzerine etkisi, (ÖZÜN BAYINDIR (2013) TIPTA UZMANLIK)

5.      Hemiplejik el rehabilitasyonunda nöromusküler elektrik stimülasyonu (NMES) uygulama tekniklerinin karşılaştırılması, (YUNUS ÖZKAN BAŞOĞLU (2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ)

6.      Fleksör tendon yaralanmalarında onarım ameliyatı sonrası el Rehabilitasyonunda fluidoterapinin etkinliğinin araştırılması, (MÜYESSER ÖZTÜRK (2004) YÜKSEK LİSANS TEZİ)

7.      El rehabilitasyonu sonuçları ve değerlendirme yöntemleri, (MEHMET ALİ TAŞKAYNATAN (2000) TIPTA UZMANLIK)

8.     Tetraplejik hastaların el rehabilitasyonunda splintleme, (IŞIL ÖZMENLER (1995) YÜKSEK LİSANS TEZİ)

9.      Core stabilizasyon egzersizlerinin denge ve üst ekstremite fonksiyonlarına etkisi ( AHMET GÖKKURT (2017) YÜKSEK LİSANS TEZİ)

Yoruma kapalı.